Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> การติดตามเด็กเข้าเรียน . กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียนการติดตามเด็กเข้าเรียน . กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน

 กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน   (เป็นต้นตอของปัญหาเด็กออกกลางคัน)

   1 เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึ่งเดือน
   2 สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือ (บค.14)เตือนให้ผู้ปกครองนำเด็กมาเข้าเรียนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ผู้ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง
   3 ถ้าผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือเตือน 2 ครั้ง ให้สถานศึกษารายงาน กพท. (บค.15)
   4 กพท.ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้เด็กได้เข้าเรียน หรือ ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน กพท.จะดำเนินการตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

                 (ข้อควรระวัง ถ้าโรงเรียนไม่ดำเนินตั้งแต่เริ่มมีปัญหา โรงเรียนอาจจะกลายเป็นเป็นจำเลยแทน)

แบบ บค.14 และ 15 โหลดจากหน้าดาวน์โหลดไฟล์
                                                                                                    นิเทศฯ  สพม.13


วันที่ : 6 ก.ย. 2556   อ่าน : 9325


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:739)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:713)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:790)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:758)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:1650)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000