Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> การจำหน่ายนักเรียนการจำหน่ายนักเรียน

ให้นักเรียนพ้นสภาพเป็นนักเรียนภาคบังคับจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ มี 5 สาเหตุที่จะจำหน่าย น.ร. ออกจากทะเบียนนักเรียนได้
     1.น.ร.ย้ายสถานศึกษา
     2.น.ร.ถึงแก่กรรม
     3.น.ร.หยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  ไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและ น.ร.อยู่ในพื้นที่  และไม่แจ้งย้ายที่อยู่
     4.น.ร.อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
     5.น.ร.เรียนจบการศึกษา  ชั้น ม.3

ขั้นตอนการจำหน่ายนักเรียน

1.สถานศึกษาขออนุญาต สพม ก่อนจำหน่าย น.ร. (บค.21)
        1.1) น.ร.ย้ายสถานศึกษา    
        1.2) น.ร.ถึงแก่กรรม
       1.3) น.ร.หยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  ไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและ น.ร.อยู่ในพื้นที่  และไม่แจ้งย้ายที่อยู่
2. สพม.ตรวจสอบเอกสารและเหตุผล ก่อนพิจารณา (บค.28)
         2.1 อนุญาต – สถานศึกษาจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
         2.2 ไม่อนุญาต – สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียน  หากไม่สามารถติดตาม น.ร.มาเข้าเรียนได้ ให้ดำเนินการขออนุญาตจำหน่าย น.ร.ออกจากทะเบียน น.ร. ด้วยเหตุ น.ร.ไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ พร้อมแนบ บค.27
                                                                                                                                             นิเทศฯ  สพม.13


วันที่ : 6 ก.ย. 2556   อ่าน : 6204


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:739)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:713)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:790)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:757)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:1650)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000