Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> สพฐ.ชงวัดผล นร.ข้อสอบกลาง 30% เริ่มปี 57สพฐ.ชงวัดผล นร.ข้อสอบกลาง 30% เริ่มปี 57


เมื่อวันที่ 12 พ.ย.56 แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิด เผยว่า จากการประชุมหารือเรื่อง การประเมินและระบบทดสอบกลาง ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานนั้น ที่ประชุมได้มีการหารือถึงทิศทางการทดสอบวัดผลกลางว่าจะดำเนินการไปในทิศทาง ใด

ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า การทดสอบ จะดำเนินการเป็นอัตราส่วนระหว่างข้อสอบกลาง 30 % และข้อสอบปลายภาค 70% จากนั้นปีต่อไปจะค่อยๆ เพิ่มอัตราส่วนของข้อสอบกลางให้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะไม่เกิน 50% โดยคาดว่าจะเริ่มจัดสอบปีการศึกษา 2557 ในทุกระดับชั้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประหยัดงบประมาณ อย่างไรก็ดี ข้อสอบกลางนี้จะเป็นข้อสอบมาตรฐาน ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากชุมนุมนักวัดผล การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีประมาณ 1,000 คนมาร่วมกันดูแลเรื่องข้อสอบ

แหล่งข่าวระดับสูงจาก ศธ. กล่าวต่อไปว่า มี กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีการเก็บคะแนนการสอบระหว่างภาค และปลายภาคตามสภาพจริงไว้ด้วย ดังนั้น สพฐ.จึงต้องคงข้อสอบปลายภาคไว้เหมือนเดิม จะใช้ข้อสอบกลางทั้ง 100% ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อสอบกลางนี้ นอกจากจะทำให้ทราบภาพรวมผลการจัดศึกษาทั้งประเทศแล้ว ยังจะช่วยทำให้ครูรู้แนววิธีการออกข้อสอบที่ถูกต้อง โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ว่าควรจะออกข้อสอบอย่างไร ซึ่งจะต้องค่อยๆ สร้างความตระหนักให้แก่ครู เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ในการออกข้อสอบปลายภาคต่อไป
ทั้งนี้ในวันที่ 15 พ.ย.56 จะมีการรับฟังความคิดเห็น เรื่องการประเมินและระบบทดสอบกลาง จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้ปกครอง นักเรียน และสถานศึกษาด้วย เพื่อนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ให้พิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป

จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


วันที่ : 14 พ.ย. 2556   อ่าน : 1019


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:72)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:85)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:91)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:101)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:626)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000